Foto: Renee Altrov

Toetusmeetmed

Eesti Rahvakultuuri Keskus vahendab erinevaid riiklikke toetusmeetmeid ja programme kultuuri edendamiseks.

Samuti saab erinevate toetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele,

Eesti Rahvakultuuri Keskus haldab 12 erinevat meedet.

Kultuuriruumid

  • Kultuuriruume on toetatud alates 2000. aastast.
  • Toetatavaid kultuuriruume on seitse – Kihnu Kultuuriruum, Mulgimaa, Setomaa, Peipsiveere (hõlmab vanausuliste ja Kodavere pärimust), Saarte (hõlmab ka eestirootslaste pärimust), Vana-Võromaa,  Virumaa (hõlmab Lääne- ja Ida-Virumaa pärimust).
  • Kultuuriruumide toetusmeetmete ellu kutsumise eesmärgiks on piirkonna ja kogukondade pärimuskultuurilise eripära väärtustamine, hoidmine ja edasiandmine tulevastele põlvedele ning paikkondliku identiteedi tugevdamine. Ükski kultuuriruum ei ole teineteisega sarnane, kogukondade suutlikkus ning võimekus pärimuskultuuri väärtustada on erinev. Kultuuriruumide toetusmeetmete kaudu soovitakse kaitsta elavaid kultuurinähtusi ning tagada pärimuse elujõulisus.
  • Alates 2014. aastast on toetusmeetmete osakond korrastanud Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete rahastatud väljaannete loetelu. Väljaannetega on võimalik tutvuda kohapeal (Viljandis, Leola 15a), eelneval kokkuleppel toetusmeetmete osakonnaga.

Kuningriigi päeval. Foto: Merlin Lõiv (2009)

Toetusmeetmete nimekiri

Lõppenud toetusmeetmed

Kriisiabi toetus rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele https://rahvakultuur.ee/toetused/toetusmeetmed/kriisiabi-toetus-rahvaulikoolidele-rahvamajadele-ja-kasitoouhendustele/

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate juhendajate erakorraline toetus https://rahvakultuur.ee/toetused/toetusmeetmed/covid-19-laulu-ja-tantsupeo-kollektiivide-toetused/