Foto: Renee Altrov

Taotlemise sammud

Järgi seda taotlemise teekonda või küsi meilt abi

 1. Tutvu toetusmeetme määruse ja seletuskirjaga, mis on aluseks toetuse taotlemisel.
 2. Analüüsi oma projekti vastavust toetusmeetme eesmärkidele.
 3. Täida taotlus. Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis.
 4. Projekti koostades too välja:
  • eesmärgid (mida soovid saavutada? Kuidas see on seotud taotlusvooru eesmärkidega?);
  • sihtgrupp (kellele projektitegevused suunatud?);
  • sündmuse toimumise aeg (millal sündmus toimub?);
  • kavandatud tegevused (nimeta ja kirjelda kavandatud tegevusi.);
  • tulemused ja mõju (mis selle projekti elluviimisel muutub?).
 5. Eelarvet koostades pööra tähelepanu, et:
  • eelarve tulud ja kulud on tasakaalus;
  • selgituste lahtris täpsusta kululiigi sisu ja kulukatte allikas;
  • transpordikulu puhul too välja marsruut ja kilometraaž;
  • töötasud arvuta koos maksudega, too välja töö maht, töötunnid (sh töötunni hind) ja töötajate arv;
  • taotlusvormil kirjuta summad täisarvudena;
  • müügitulud arvesta omafinantseeringu hulka (raamatute müük, piletitulu vms).
 6. Taotluse kohustuslike lisadokumentide nimekiri on toodud välja vastava toetusmeetme määruses.
 7. Programmil Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused "Teater maal" on erinevad toetuste taotlemise ja jaotamise tingimused, põhimõtted ning vormid.

  Teater tuleb külla

  1. Tutvu programmi „Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused “Teater maal”“ reglemendiga.
  2. Vaata kas lavastus, mida soovid külla kutsuda on toetust saavate lavastuste nimekirjas.
  3. Võta ühendust teatriga. Sobivusel koostab taotluse teater.

  Lapsed teatrisse 

  1. Tutvu programmi „Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused “Teater maal”“ reglemendiga.
  2. Vaata kas lavastus, mida soovid vaatama minna on toetust saavate lavastuste nimekirjas.
  3. Täida taotlus elektroonilises taotluskeskkonnas (TMS)
  4. Esita aruanne ühe kuu jooksul peale teatri külastamist TMS-is.

   

Oluline info

 • Toetuse eraldamise käskkiri avalikustatakse toetuste menetlemise infosüsteemis ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse veebilehel
 • Toetuse saaja kasutab toetuse andja ja/või Kultuuriministeeriumi logo ja/või toetusmeetme nimetust (koos logoga või ilma) kõigil toetuse abil korraldatud sündmustel, sealhulgas nende reklaamil ja trükisel. Toetuse abil välja antud trükise, CD-e või DVD-e eksemplar saada aadressil Eesti Rahvakultuuri Keskus Leola 15a, Viljandi 71020

Foto: Kaja Mõts