Säilitame ja arendame eesti rahvakultuuri

Eesti Rahvakultuuri Keskus tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu nimel.

Meile meeldib öelda, et rahvakultuur peab olema erk.

Nagu ka Eesti Rahvakultuuri Keskus ise, kus peame oma igapäevatöös kõige olulisemaks:
Eestvedamist ja professionaalsust, sest kõik meie töötajad on rahvakultuuri valdkonna head asjatundjad ja eestkõnelejad.
Rahvakultuuri järjepidevust ja traditsioonide hoidmist, ühes keskuse enda uuendusmeelsusega.
Koostööd, sest rahvakultuuri valdkonda saame arendada vaid üheskoos ning meie roll on pakkuda kõigile selles igakülgset tuge.

 

 

 

 

 

Meie ülesannete hulka kuuluvad:

Andmebaas

Peame rahvakultuuri valdkondlikku andmebaasi.

Vaimse kultuuripärandi nimistu

Haldame vaimse kultuuripärandi nimistut vastavalt UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonile.

Koolitused

Korraldame rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonna koolitusi.

Toetusmeetmed

Haldame riiklikke kultuurivaldkonna toetusmeetmeid ja programme.

Kultuuripoliitika

Arendame kultuurikorralduse ja-poliitikaga seotud teemasid ning viime läbi koolitusi.

Koostöö

Vahendame üleriigiliste keskseltside infot ja teeme koostööd valdkonna koostöövõrgustikuga.

Osakonnad

 • Üldosakond

  Üldosakond korraldab keskuse üldist tööd, arendustegevust, personalitööd, raamatupidamist, finantsarvestust, asjaajamist, dokumendihaldust ja kommunikatsiooni.

  Vaata kontakte

 • Koolitusosakond

  Koolitusosakond pakub rahvakultuuri valdkonnas töötavatele spetsialistidele mitmekesiseid võimalusi ametialaseks ja erialaseks enesetäiendamiseks. Koolitusi korraldame koostööpartneritega, kelleks on üleriigilised rahvakultuuri keskseltsid, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Pärimusmuusika Keskus, MTÜ Loometöö ja teised.

  Vaata kontakte

 • Toetusmeetmete osakond

  Korraldab ja koordineerib toetusmeetmetega seotud tegevusi; teeb ettepanekuid toetusmeetmete komisjonide moodustamiseks; teeb ettepanekuid toetusmeetmete rakendamise parendamiseks; kontrollib toetuse sihipärast kasutamist; koostab toetusperioodi rakendamise kohta kokkuvõtteid; teeb koostööd kohalike omavalitsusüksuste, omavalitsusliitude ja rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi alast tegevust korraldavate katusorganisatsioonidega.

  Vaata kontakte

 • Regionaalosakond

  Regionaalosakonna rahvakultuurispetsialistid nõustavad maakondades rahvakultuuriga tegelevaid inimesi, asutuste- ja kodanikuühenduste esindajaid; rahvakultuuri valdkondlikku andmekogu pidajad; loovad eeldusi UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamiseks; koguvad, korrastavad ja levitavad maakondades rahvakultuuri alast informatsiooni; teevad ettepanekuid maakondades tegutsevate inimeste ja ühenduste tunnustamiseks; aitavad tagada maakonna tasandil laulu- ja tantsupeo protsessi jätkusuutlikkust; teevad koostööd üleriigiliste keskseltsidega, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega, omavalitsusliitudega, kohalike omavalitsusüksustega ning maakondades tegutsevate ja rahvakultuuri alast tegevust korraldavate organisatsioonidega.

  Vaata kontakte

 • Vaimse kultuuripärandi osakond

  Vaimse kultuuripärandi osakonna põhiülesanne on toetada vaimse kultuuripärandi mitmekesisust, jätkusuutlikkust ja kaitset.

  Vaata kontakte