Foto: Renee Altrov

Kriisiabi toetus rahvakultuuri kollektiividele

Kriisiabi toetus rahvakultuuri kollektiividele

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 06.-20. oktoober 2020.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest. Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

“COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuuri kollektiividele” taotlusvooru eelarve on 50 000 eurot.

Täpsema info leiad SIIT

Lisainfo
Marika Kutser
tel: 600 9176
E-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamisega toetada koorilaulu, orkestrimängu, rahvatantsu, rahvamuusikat, folkloori, harrastusteatrit ja käsitööd viljelevaid rahvakultuuri kollektiive, et kindlustada nende toimimise jätkusuutlikkus.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus ja juhendajate tööhõive.

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik

Liis Burk
Andi Einaste
Ülle Feršel
Aiki Koolmeister
Kristiina Oomer
Monika Tomingas

Eraldatud toetused