Foto: Renee Altrov

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

2020. aasta regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoorud

I taotlusvoor 15.01.2020-15.02.2020 (175 000 eurot).
II taotlusvooru seoses riigis kehtestatud eriolukorraga välja ei kuulutata.
III taotlusvoor 15.07.2020-17.08.2020 (143 000 eurot).
IV taotlusvoor 15.10.2020-16.11.2020 (toetatakse tegevusi, mis viiakse ellu 2021. aastal. Vooru eelarve on 250 000 eurot. Taotlusvooru lõplik eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest).

Arvestades Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande või uuendamise töömahuka protsessi ja ajakuluga, soovitame nende tegevuste jaoks küsida toetust 1. ja 4. taotlusvoorust, et toetuse kasutusperiood jääks vahemikku 01.01.-31.12.2020.

Lisainfo
Piret Koorep
tel: 605 2026
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee

 

Toetuse eesmärk

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetatakse projekti, mis väärtustab ja hoiab kogukondlikku kultuuritegevust ning laiendab kultuuris osalejate ringi. Samuti loob tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks.

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse.

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse projekti- ja tegevustoetuse eraldamise nõukogude ja komisjonide üldine töökord on kinnitatud direktori 18. jaanuari 2019 aasta käskkirjaga nr 1.1-1/4.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni liikmed

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu.

Kaja Allilender
Rait Avestik
Mikk Granström
Inge Laurik-Teder
Elo Lutsepp
Triin Soone
Timo Steiner
Artjom Tepljuk

Komisjoni töös osaleb hääleõiguseta liige Eesti Rahvakultuuri Keskuse finantsjuht Ene Sahk.