Foto: Renee Altrov

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on IV taotlusvoor avatud 15. oktoobrist kuni 15. novembrini 2021.

Taotlusvooru ootame projekte, mille tegevused viiakse ellu 2022. aastal. Vooru eelarve on 260 000 eurot, kuid lõplik eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest.

2022. aastal on taotlusvoorud avatud järgmiselt:

I taotlusvoor 15.01-15.02.2022
II taotlusvoor 15.04-16.05.2022
III taotlusvoor 15.07-15.08.2022
IV taotlusvoor 15.10-15.11.2022

Arvestades Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande või uuendamise töömahuka protsessi ja ajakuluga, soovitame nende tegevuste jaoks küsida toetust 1. ja 4. taotlusvoorust, et toetuse kasutusperiood jääks vahemikku 01.01.-31.12.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Piret Koorep
tel: 605 2026
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetatakse projekti, mis väärtustab ja hoiab kogukondlikku kultuuritegevust ning laiendab kultuuris osalejate ringi. Samuti loob tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks.

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse.

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni liikmed

Komisjoni esimees Eesti Rahvakultuuri Keskuse regionaalosakonna juhataja Kaja Allilender.

Rait Avestik
Mikk Granström
Inge Laurik-Teder
Elo Lutsepp
Triin Soone
Timo Steiner
Artjom Tepljuk

Komisjoni töös osaleb hääleõiguseta liige Eesti Rahvakultuuri Keskuse finantsjuht Ene Sahk.