Foto: Renee Altrov

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeede on lõppenud.

Seni meetmest toetatud projektid saavad muude rahastusvõimaluste seas taotlusi esitada Eesti Kultuurkapitali maakondlikele ekspertgruppidele ja sihtkapitalidele. Kultuurkapitali 2023. aasta IV jaotusesse taotluste esitamise tähtaeg on 20. novembril 2023, raha jagamise kordadega saab tutvuda Kultuurkapitali kodulehel.

2023 taotlusvoorud olid:

I taotlusvoor 16.01-16.02.2023, eelarve 100 000 eurot
II taotlusvoor 15.04-15.05.2023, eelarve 100 000 eurot
III taotlusvoor 15.07-15.08.2023, eelarve 50 000 eurot

Korduma kippuvad küsimused leiad SIIT.

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Piret Koorep
tel: 605 2026
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetatakse projekti, mis väärtustab ja hoiab kogukondlikku kultuuritegevust ning laiendab kultuuris osalejate ringi. Samuti loob tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks.

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni liikmed

Komisjoni esimees Eesti Rahvakultuuri Keskuse regionaalosakonna juhataja Kaja Allilender.

Rait Avestik
Mikk Granström
Inge Laurik-Teder
Elo Lutsepp
Triin Soone
Timo Steiner
Artjom Tepljuk

Komisjoni töös osaleb hääleõiguseta liige Eesti Rahvakultuuri Keskuse finantsjuht Riin Kivinurm.