Foto: Renee Altrov

Kriisiabi toetus rahvakultuuri alase huvitegevusega tegelevatele juhendjatele

Kriisiabi toetus rahvakultuuri alase huvitegevusega tegelevatele juhendajatele

“COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuuri alase huvitegevusega tegelevatele harrastuskollektiividele juhendaja tööjõukulude katmiseks” taotlusi sai esitada ajavahemikus 15.-25. veebruar 2021.

„COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuuri alase huvitegevusega tegelevatele harrastuskollektiividele juhendaja tööjõukulude katmiseks“ taotlusvooru eelarve oli 150 000 eurot.

Täpsema info leiad SIIT
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Margit Salmar
tel: 600 9165
E-post: margit.salmar@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on toetada COVID-19 haiguse tõkestamise eesmärgil 2020. aasta 12. detsembrist kehtima hakanud piirangute leevendamiseks rahvakultuuri alase huvitegevusega tegelevatele harrastuskollektiividele nende juhendamisega vahetult seotud isiku või isikute (näiteks koorijuht, abidirigent, kontsertmeister, klaverisaatja, orkestrijuht, rahvatantsujuht, rahvamuusikakollektiivi juht, harrastusteatri juht, folkloorirühma juht, käsitööringijuht) tööjõukulude hüvitamisel. Kollektiiv on Eestis alaliselt, regulaarselt ja planeeritult tegutsev koor, rahvatantsurühm, rahvamuusikarühm, puhkpilli-, sümfoonia-, sümfoniett- või keelpilliorkester, harrastusteater, folkloorirühm või käsitööring.

Dokumentide kontrollimine

Kui koguvajadus ületab kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate toetust võrdselt teatud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks kinnitatud eelarvega.

Eraldatud toetused