Õppematerjalid õpetavad märkama ja väärtustama põlvest põlve edasi antud teadmisi ja oskusi, nagu metsataimede kasutamine, videvikupidamine, kohapärimus vms. Samuti pakume erinevaid valdkondlikke loengumaterjale ja ettekandeid.