Foto: Renee Altrov

Kriisiabi toetus rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele

Kriisiabi toetus rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 06.-20. oktoober 2020.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest. Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

„COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele“ taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot.

Täpsema info leiad SIIT

Lisainfo
Piret Koorep
tel: 605 2026
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on  toetada COVID-19 puhangust tingitud erakorralise abi andmist rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele nende põhitegevusega seotud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud, kompenseerimiseks.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus.

 

Dokumentide kontrollimine

„COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele“ määruse § 9 lõike 2 kohaselt:

Toetuse summa leitakse proportsionaalsuse põhimõttel. Selleks arvutatakse põhjendatud maksimaalsete vajaduste kogusumma ja taotlusvooru eelarve vahe. Taotleja põhjendatud maksimaalset vajadust vähendatakse protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud vajaduste kogusumma taotlusvooru eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne taotlusvooru eelarvega.

Eraldatud toetused