Aruandlus

Aruandlus toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis. Aruande esitamise tähtaeg on märgitud toetuse eraldamise käskkirjas.

„Teater maal“ aruannete vormid leiad programmi alalehelt Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused “Teater maal”. Digiallkirjastatud aruanne saada meilile programmid@rahvakultuur.ee

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Aruandluse ABC

 1. Aruannet täites lähtu taotluses esitatud andmetest.
 2. Aruande sisulises osas too välja:
  • tegevuste kirjeldus;
  • tulemuste vastavus kavandatule;
  • arvulised näitajad;
  • hinnang õnnestumisele;
  • projekti jätkusuutlikkus.
 3. Too välja tegelikud kulud ja tulud võrreldes taotluses esitatud eelarvega.
 4. Maksedokumentide koopiaid ei ole vaja lisada.
 5. Üle 5 euro suurune jääk tuleb tagastada samal ajal aruande esitamisega.
 6. Toetuse abil välja antud trükise, CD-e või DVD-e eksemplar saada aadressil Eesti Rahvakultuuri Keskus Leola 15a, Viljandi 71020.

 

Foto: Kaja Mõts