Aruandlus

Aruandlus toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis. Aruande esitamise tähtaeg on märgitud toetuse eraldamise käskkirjas.

Toetuse tagastamise kohta leiad infot SIIT

Toetuse saaja peab projekti abikõlblike kulude, mitteabikõlblike kulude ja tulude kohta pidama eraldi raamatupidamisarvestust. Lisaks säilitab toetuse taotlemise, kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid raamatupidamisseaduses sätestatud tähtaegade järgi.

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Aruandluse ABC

 1. Aruannet täites lähtu taotluses esitatud andmetest.
 2. Aruande sisulises osas too välja:
  • tegevuste kirjeldus;
  • tulemuste vastavus kavandatule;
  • arvulised näitajad;
  • hinnang õnnestumisele;
  • projekti jätkusuutlikkus.
 3. Too välja tegelikud kulud ja tulud võrreldes taotluses esitatud eelarvega.
 4. Maksedokumentide koopiaid ei ole vaja lisada.
 5. Toetuse saaja kohustub üle 5 euro suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega ja lisama aruandele maksekorralduse koopia.
 6. Toetuse abil välja antud trükise, CD-e või DVD-e eksemplar saada aadressil Eesti Rahvakultuuri Keskus Leola 15a, Viljandi 71020.

 

Foto: Kaja Mõts