Teabenõude esitamine

Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Eesti Rahvakultuuri Keskusel juba olemas.

Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

Teabenõudega võite küsida välja näiteks varasema kirja või tehtud otsuse. Kui aga küsite meie selgitusi või seisukohti, siis tuleb kirja alles koostama hakata ning sellisel juhul on tegemist selgitustaotlusega.

Kui juhite meie tähelepanu mingitele probleemidele, siis olete esitanud märgukirja. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva vastavalt seda reguleerivale seadusele.

Kui Teie kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastavale asutusele ning teavitatakse sellest ka Teid.

Teabenõudele vastamiseks peab kiri või nõue võimaldama tuvastada selle edastanud isiku ning sisaldama tema kontaktandmeid.

Lisainfo küsimiseks või teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamiseks palume kirjutada aadressile keskus@rahvakultuur.ee

Soovi korral saate:

  • kirjutada aadressil Eesti Rahvakultuuri Keskus, Leola 15a, Viljandi 71020
  • või helistada telefonil +372 600 9291

Täida vorm