Foto: Renee Altrov

LTP liikumises osalevate juhendajate erakorraline toetus

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele

Taotlusi sai esitada ajavahemikul 12-19. mai 2020.a.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Margit Salmar
tel: 600 9165
E-post: margit.salmar@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 puhangu tõttu toetada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiive nende juhendamisega vahetult seotud isiku või isikute (näiteks dirigent, rahvatantsujuht, abidirigent, kontsertmeister, klaverisaatja, rahvamuusikakollektiivide juht) (edaspidi juhendaja) tööjõukulude katmisel või hüvitamisel.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus ja juhendajate tööhõive.

Täpsemat info toetuse kohta leiad SIIT

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik

Andi Einaste
Kadri Karin
Aiki Koolmeister

Korduma kippuvad küsimused

Lisa 1 on leitav taotluskeskkonnas tingimuste peatükis määruse ja seletuskirja juures enne taotlusvormi nupukese valimist ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel Laulu- ja Tantsupeo liikumises osalevate juhendajate erakorraline toetus peatüki juures.

NB! Lisa 1 koosneb kahest lehest. Mõlemad vajavad täitmist.

Stipendium ei ole töötasu. Stipendium on tulumaksuseaduse tähenduses tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Antud toetus on kollektiivi põhine, seega tuleb esitada iga kollektiivi kohta eraldi taotlus.

Taotluse juures on Lisa 2, kuhu ootame infot kogu tulude mahu vähenemise või kaotamise kohta. Lisada tuleks tõend(id) – organisatsiooni käskkiri või otsus perioodil 1. märtsist kuni 31. maini 2020 aastal kollektiivi tulu vähenemise või kaotamise kohta.

  • Taotlus on kollektiivipõhine ehk ühes taotluses saab toetust küsitud ühele kollektiivile
  • Lisad 1 kuni 5 on kohustuslikud
  • Lisa 1 koosneb kahest lehest – 1. leht andmed kollektiivi ja juhendaja(te) kohta ning 2. leht eelarve
  • Lisa 2 peab sisaldama tõendit (protokolliline otsus) perioodil 1.03. kuni 31.05 2020 kollektiivi tulu vähenemise kohta või juhendajale töötasu või tasu vähendamise või kaotamise kohta
  • Lisa 3 juhendajaga enne eriolukorra väljakuulutamist sõlmitud lepingust (näiteks tööleping, teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslikust leping) või esitatud arvetest ning koopiad juhendajale perioodi 1.10.2019 kuni 29.02.2020 eest väljamakstud töötasu või tasu kohta (näiteks palgalehed, kontoväljavõtted)
  • Lisa 4 teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta või kui meetmesse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseeritud, siis vabas vormis vastav põhjendus
  • Lisa 5 vabas vormis kirjutatud teave Eesti Kultuurkapitali, Haridus- ja Teadusministeeriumi või mõne muu töötasu hüvitise meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta