Eesti Rahvakultuuri Keskuse arengukava 2019-2023

Missioon

Rahvakultuuri Keskuse missioon on luua tingimused eesti rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi elujõulisusele ja kestlikule arengule kogu selle mitmekesisuses.

Visioon

Eesti inimesed tunnevad ja väärtustavad oma rahvakultuuri, vaimne kultuuripärand on elavas kasutuses. Elujõulise rahvakultuuri alustaladeks on tugevad kogukonnad, motiveeritud ja professionaalsed eestvedajad ning rahvakultuurist huvitatud noorte pealekasv.

Põhimõtted

Koostöö – rahvakultuuri valdkonna arengu põhieeldus. Keskuse ülesanne on pakkuda valdkonnas tegutsejatele igakülgset tuge ühiste eesmärkide saavutamisel. Arendame valdkonda koostöös riigiasutuste, omavalitsuste, keskseltside, mittetulundusühenduste, kõrgkoolide ja ettevõtetega. Rahvakultuurispetsialistide võrgustiku kaudu maakondades omame otsekontakti rahvakultuuritegijate ja eestvedajatega igas Eestimaa nurgas.

Professionaalsus ja eestvedamine – keskuse töötajad on nii rahvakultuuri valdkonna tundjad kui ka oma valdkonna eestkõnelejad. Osaleme koos partneritega aktiivselt valdkonna arendamisel, innustame ja inspireerime vaimset kultuuripärandit hoidma ja väärtustama.

Järjepidevus ja innovatsioon – keskuse töös on olulisel kohal nii traditsioonide ja järjepidevuse hoidmine kui ka uuenduslikkus ja loovate lahenduste leidmine valdkonna arenguks. Keskus on kaasaegne ja innovaatiline asutus.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse arengukava 2019-2023