Eesti Rahvakultuuri Keskuse põhiülesanded on:

  • osalemine kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil;
  • rahvakultuuri püsimisele ning arengule kaasaaitamine;
  • vaimse kultuuripärandi väärtustamine ja elujõulisuse toetamine;
  • täienduskoolituse korraldamine rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus