Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Alates 01.01.2020 on Eesti Rahvakultuuri Keskusel kasutusel dokumendihaldussüsteem Delta.

Avalik Dokumendiregister