Meie logo

Eesti Rahvakultuuri Keskuse logo põhineb rahvapärimuslikul ornamendil – ilmarattal ja tikandil. Need on teineteisest lahutamatud osad, üks tervik (vastavad failid leiad teksti lõpust).

Ilmaratta kodarad sümboliseerivad kaheksat ilmakaart ning nende keskpunkt rahvapärandi üksikute osade kohtumist. Nii kohtuvadki Eesti Rahvakultuuri Keskuses meie pärandi erinevad osad — kunst, käsitöö, rahvatants, muusika, näitekunst, luule, tavad, toidukultuur jne.

Tikand väljendab aga ehedust, isetegemist, erilisust ning teatavat korrapäratust. Olulisi väärtusi, mis rahvakultuuri loovad ja edasi kannavad.

Muster, peremärgid – mustris kasutatud peremärgid edastavad sõnumit, et rahvakultuur kujuneb meie kõigi isiklikest lugudest. Peremärke on ajaloos varem kasutatud erinevate tööriistade, viljakottide ja riideesemete märkimiseks. Sarnaselt märgivad need sümbolid uues identiteedis inimeste erinevaid lugusid, ameteid, huvisid, kombeid ja iseloome.

NB! Logo ümbritseb skeemil näidatud suurusega turvaala, mis kaitseb logo selgust, silmapaistvust
ja eristuvust. Turvaala laius määratakse ilmaratta kõrgusest. Turvaala suurus muutub proportsionaalselt logo suurendamise või vähendamisega. Turvaalasse
ei paigutata tekste ega muid graafilisi elemente. Vaata täpsemalt ERK_CVI

Lisainfo
Kaja Liivak
tel: 5300 8302
E-post: kaja.liivak@rahvakultuur.ee

Logofailid

Oleme siia koondanud meie asutuse logod ja logomärgi. Juhime tähelepanu asjaolule, et toetusmeetmete taotlejad peavad rahastatud projektimaterjalides (sh reklaammaterjalidel) kasutama logo, mitte logomärki.

Täpsema info saamiseks palun pöörduda kommunikatsiooni- ja personalijuhi poole.

ERK logo:

ERK (.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo madal:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo mustvalge:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo mustvalge madal:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne märgita:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne mustvalge:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne märgita mustvalge:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo vektor:

ERK (.pdf formaat)

ERK  (.pdf formaat)

 

———————
ERK logomärk (kasutamiseks ainult eriloal,  kaja.liivak@rahvakultuur.ee).

Juhime tähelepanu asjaolule, et toetusmeetmete taotlejad peavad rahastatud projektimaterjalides (sh reklaammaterjalidel) kasutama logo, mitte seda ilmaratast, st logomärki.

(.png)

Kultuuriministeerium koos kõigi teiste valitsusasutustega kasutab alates 2014. aastast ühist visuaalset identiteeti.

Kultuuriministeerimi logo erinevates formaatides on leitav SIIT.