Meie logo

Eesti Rahvakultuuri Keskuse logo põhineb rahvapärimuslikul ornamendil – ilmarattal.

Selle kodarad sümboliseerivad kaheksat ilmakaart ning nende keskpunkt rahvapärandi üksikute osade kohtumist. Nii kohtuvadki Eesti Rahvakultuuri Keskuses meie pärandi erinevad osad — kunst, käsitöö, rahvatants, muusika, näitekunst, luule, tavad, toidukultuur jne.

Logo stiliseering – tikand – väljendab ehedust, isetegemist, erilisust ning teatavat korrapäratust.

Olulisi väärtusi, mis rahvakultuuri loovad ja edasi kannavad.

NB! Logo ümbritseb skeemil näidatud suurusega turvaala, mis kaitseb logo selgust, silmapaistvust
ja eristuvust. Turvaala laius määratakse ilmaratta kõrgusest. Turvaala suurus muutub proportsionaalselt logo suurendamise või vähendamisega. Turvaalasse
ei paigutata tekste ega muid graafilisi elemente. Vaata täpsemalt ERK_logo

Lisainfo
Kaja Liivak
tel: 5300 8302
E-post: kaja.liivak@rahvakultuur.ee

Logofailid

ERK  (.pdf formaat)

ERK logo vektor:

ERK (.pdf formaat)

ERK logo:

ERK (.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logomärk:

(.png)

ERK logo madal:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo mustvalge:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo mustvalge madal:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne märgita:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne mustvalge:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

ERK logo horisontaalne märgita mustvalge:

(.png EST, .jpg EST, .png RUS, .jpg RUS, .png ENG, .jpg ENG)

 

Kultuuriministeerium koos kõigi teiste valitsusasutustega kasutab alates 2014. aastast ühist visuaalset identiteeti.

Kultuuriministeerimi logo erinevates formaatides on leitav SIIT.