Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu on üks elava pärandi hoidmise ja mõtestamise vahendeid

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus on kõik Eesti kogukonnad, sõltumata suurusest, asukohast, tegevusalast või päritolust, oodatud tutvustama oma elavat pärandit. Nimistu juhindub UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni põhimõtetest ja loodi veebikeskkonnana 2010. aastal. Nimistu sissekandeid koostavad pärandikandjad ja nimistut haldab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Kuni uue nimistu keskkonna rakenduse valmimiseni tulevikus saab sissekannetega tutvuda siinsel lehel, mis on nimistule ajutiseks pesaks. Praegune keskkond ei võimalda kasutada nimistu kõiki funktsioone, ent annab ülevaate kõigist sissekannetest. Head avastamist!

Lisainfo
Epp Tamm
telef: 5411 0363
e-post: epp.tamm@rahvakultuur.ee

Nimistu sissekandest

Nimistu sissekandes räägitakse sellest, kas ja kuidas antakse teadmisi ja oskusi edasi ning mis võib edasiandmist ohustada.

Sissekanded lähtuvad tänapäevast.

Ajaloolist tausta avav info aitab mõista oskuste, teadmiste ja nähtuste tähendust ja kujunemislugu. Tekste täiendavad pildid, videod ja helilõigud.

Samamoodi on isikuid, asutusi ja ühendusi tutvustavates sissekannetes esiplaanil nende inimeste vaimne kultuuripärand. Näiteks, kuidas on üks meister omandanud oskused, mida need tema jaoks tähendavad ning kas ta õpetab neid ka teistele.

Vaata vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete loendit või tutvu sissekannetega eraldi lehekülje lõpus.

Elav pärand avaldub väga mitmetes valdkondades (valdkondade puu) ja sageli mitmes korraga. Vaimse kultuuripärandi nimistu valdkondade puu eristab seitset suuremat valdkonda, mis omakorda hargnevad. Valdkondade jaotus aitab paremini mõista, kui lähedal vaimne kultuuripärand meile on ning kuidas see avaldub nii meie argielus kui tähistamistes.

Foto: Kristiina Porila

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu