MEMORIAMEDIA Review kogub ja avaldab vaimset kultuuripärandit puudutavaid artikleid, audiovisuaalseid ja muid materjale. 2017. aastal kaardistas toimkond kõik internetipõhised vaimse kultuuripärandi andmebaasid, nimistud ja registrid.

Saad asuda edasi teiste riikide ja piirkondade nimistuid uurima kaardirakenduse kaudu.