MEMORIAMEDIA Review kogub ja avaldab vaimset kultuuripärandit puudutavaid artikleid, audiovisuaalseid ja muid materjale. 2017. aastal kaardistas toimkond kõik internetipõhised vaimse kultuuripärandi andmebaasid, nimistud ja registrid.

Saad asuda edasi teiste riikide ja piirkondade nimistuid uurima kaardirakenduse kaudu.

LIVIND – Loov ja elav kultuuripärand kui Põhjamõõtme ressurss 2021–2024. Eesti Rahvakultuuri Keskus osales rahvusvahelises projektis „LIVIND – Creative and living cultural heritage as a resource for the Northern Dimension region 2021–2024”, mis andis meile suure hulga vajalikke kogemusi ja veel rohkem võimalusi rahvusvaheliseks koostööks tulevikus.