Tagasi listivaatesse

Arhailise meestelaulu traditsioon Harjumaal Arukülas ja meestelaulu punt Lüü-Türr

Valdkond: AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED > Esinemine ja etendamine; AJAVIITELISED JA MÄNGULISED TEGEVUSED > Musitseerimine; KEEL JA POEETILINE FOLKLOOR > Laulmine ja laululoomine

Paik / piirkond: Harjumaa

Autor: Garina Toomingas

Koostatud: 2018

Arhailise meestelaulu puhul, nagu ka regilaulu puhul üldisemalt, ei ole kõige olulisem laulmisel viisipidamise oskus. Arhailist meestelaulu saavad laulda kõik mehed, muusikaline haridus ei ole vajalik ning mõningate meestelaulu eestvedajate arvates võib isegi segada. Kuna meestelaulus osalemine ei vaja tingimata ei lauluoskust ega traditsiooni tundmist, saab kaasata kõiki mehi, kes on huvitatud. Mehed annavad edasi vana traditsiooni läbi enda olemuse, isikliku tunnetuse ja eheduse, mida laulu sõnum endas kannab. Meestelaulu punti Lüü-Türr teavad oma kogukonnas ja Harjumaal kõik.