Suuline pärand

Suuline pärand on vaimse kultuuripärandi alaliik, mis elab meie keeles, mõttes ja kõnes ning antakse edasi suulisel teel vahetu suhtlemise kaudu. See loob silla põlvkondade vahel ja on sageli meile nii omane, et me ei pruugi tema olemasolu igapäevaselt isegi märgata.

Suulise pärandi valdkonna alla kuulub mitmeid väljendusvorme, milleks on näiteks lood, kõnekäänud, mõistatused, muinasjutud, legendid, müüdid, laulud, loitsud, palved, ravi- ja vanasõnad, koha- ja perepärimus, keelendid ja palju muud, mis meie rahva mälus on suust suhu ja kõrvast kõrva kandunud.

Suulises pärandis peegeldub meie omailm, see kuidas maailma tajume, kuidas meis elab põlvkondade tarkus ja milliseid lugusid kaasas kanname.

Tuleme heal meele külla nii kooli, lasteaeda, raamatukogusse või mõnele muule sündmusele, et tutvustada suulist pärimust, vaimset pärandit ja jutuvestmist nii noortele kui suurtele.

Jutuvestmine

Üheks oluliseks suulise pärandi vormiks on jutuvestmine. See on tegevusena sama vana kui inimkond ja toetub kujutluspildi loomise kogemusele. Läbi erinevate kultuuride on jutuvestjal olnud eriline staatus, ta on oodatud külaline igas seltskonnas ning sageli on tal tulnud hoolt kanda kogukonna vaimsuse eest. Jutuvestmine on inimesi ühendav tegevus ja selles on oluline roll niilugude kui ka kuulamisel.

Näiteks on lugusid ja jutte räägitud lihtsalt ajaviiteks ja meelelahutuseks, kuid sageli on lugusid kasutatud ka abivajajate toetamise ning tervendava kunstina. Hilisematel aegadel on jutuvestmine saanud oluliseks osaks lavalistes tegevustes ning audiovisuaalsetes kunstides ning mängudes. Siiski on jutuvestmine olulise elava pärandi vormina jäänud kestma siin ja praegu räägitud lugudele, mis iga kord veidi muutuvad ja elustuvad just selle jutuvestja ja nende kuulajate jaoks, kes sel hetkel koos on.

JUTUPANK on koht, kuhu Eesti Rahvakultuuri Keskus on koondanud eesti rahva muinasjutte  nii helis, videos kui ka tekstidena, et pakkuda inspiratsiooni lugude leidmiseks ning  innustada inimesi ise jutte rääkima.

 

Foto: Kaja Liivak

Järelkuulatavad muinasjutud ja taskuhääling

Taskuhääling Kõugujõmin kajastab pärandiga seotud inimeste lugusid ja nende seost rahvakultuuriga. Sisu poolest keskenduvad saated erinevatele vaimse ja kultuurilise pärandi valdkondadele ning toovad kuulaja ette just neid inimesi, kes oma loo ning teadmiste kaudu teisi inspireerivad. Meie soov on luua sisukas kuulamine, mis ei keskenduks niivõrd pärimuse uurimisele ja selle teaduslikule poolele, vaid annaks edasi pärandit kandvate inimeste lugusid.

Kõik väikesed ja suured muinasjutu austajad on oodatud kuulama Eesti Rahvakultuuri Keskuse kuuldesarja EESTI MUINASJUTUD