Foto: Renee Altrov

Etenduskunstide “Teater maal” toetused

Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused ''Teater maal''

Taotlemise ja aruannete keskkond asub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis.

Tehniliste tõrgete tekkimisel aruande esitamisel, palume pöörduda otse arendaja poole tms@kul.ee

Palume mitte kasutada Internet Explorerit (võib esineda tõrkeid), vaid teisi brausereid.

Toetust taotleda sooviv teater esitab kolm korda aastas 31. jaanuar, 31. mai ja 31. august programmi nõukogule kinnitamiseks nimekirja lavastustest, mida on võimalik statsionaarist väljaspool etendada (alamsuunad „Teater tuleb külla“ ja „Teater lastele“) ning lavastustest, mida paratamatute asjaolude tõttu ei ole võimalik etendada väljaspool statsionaari (alamsuund „Lapsed teatrisse“).

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Merike Soomets
tel: 605 2027
E-post: merike.soomets@rahvakultuur.ee

NB! Rahvakultuurispetsialistide maakondlikud kontaktid leiab SIIT

Toetuse eesmärk

Programmi Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“ eesmärk on parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Programmi eelarvevahenditest eraldatakse toetust professionaalsetele etendusasutustele ja truppidele, mis lähtuvad oma tegevuses etendusasutuse seaduses sätestatud põhimõtetest ning mis on kantud nõukogu otsusega toetust saavate lavastuste nimekirja. Samuti toetatakse maapiirkondade laste ja noorte teatrireise statsionaari, kui lavastust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik maakonda viia.

Programmi eelarvevahendeid kasutatakse väljasõiduetendusi takistavate finantsriskide maandamiseks, et hoida piletihind külastajale soodsam, ning laste- ja noortegruppide teatrikülastuste toetamiseks.

Programmi nõukogu

Programmi nõukogu kinnitab programmi reglemendi, selgitavad lisad, taotluse ja aruande vormid ning vastavalt vajadusele teeb ettepaneku muudatuste tegemiseks reglemendis.

Nõukogu üleasanne on jälgida, et maakondade tasandil on järgitud vastuvõtjate ja maakonda külastatavate teatrite ning külastusgruppide tasakaalu printsiipi.
Nõukogu kinnitab teatrite poolt esitatavad nimekirjad.

Programmi nõukogu

Nõukogu esimees Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare.

Triinu Aron, Eesti Tantsunõukogu
Rait Avestik, ASSITEJ Eesti Keskus
Margit Salmar, Eesti Rahvakultuuri Keskus
Mervi Vaarmann, Eesti Rahvamajade Ühing
Marika Tint, Eesti Etendusasutuste Liit