Foto: Renee Altrov

Etenduskunstide “Teater maal” toetused

Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused ''Teater maal''

Taas on taotlusvoor avatud ja ootab teie taotlusi.

Toetust taotleda sooviv teater esitab kolm korda aastas 31. jaanuar, 31. mai ja 31. august programmi nõukogule kinnitamiseks nimekirja lavastustest, mida on võimalik statsionaarist väljaspool etendada (alamsuunad „Teater tuleb külla“ ja „Teater lastele“) ning lavastustest, mida paratamatute asjaolude tõttu ei ole võimalik etendada väljaspool statsionaari (alamsuund „Lapsed teatrisse“).

Taotluste esitamise tähtaeg on etenduse toimumise kuule eelneva kuu esimene kuupäev. Juhul, kui 1. kuupäev on puhkepäev või riigipüha, on tähtaeg 1. kuupäevale eelnev tööpäev. Näiteks: kui etendus toimub 15. aprillil saate taotluse esitada 1. märtsil; kui 1. märts on puhkepäev, siis võite taotluse esitada 28. veebruaril.

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Merike Soomets
tel: 605 2027
E-post: merike.soomets@rahvakultuur.ee

NB! Rahvakultuurispetsialistide maakondlikud kontaktid leiab SIIT

Toetuse eesmärk

Programmi Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“ eesmärk on parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Programmi eelarvevahenditest eraldatakse toetust professionaalsetele etendusasutustele ja truppidele, mis lähtuvad oma tegevuses etendusasutuse seaduses sätestatud põhimõtetest ning mis on kantud nõukogu otsusega toetust saavate lavastuste nimekirja. Samuti toetatakse maapiirkondade laste ja noorte teatrireise statsionaari, kui lavastust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik maakonda viia.

Programmi eelarvevahendeid kasutatakse väljasõiduetendusi takistavate finantsriskide maandamiseks, et hoida piletihind külastajale soodsam, ning laste- ja noortegruppide teatrikülastuste toetamiseks.

Programmi nõukogu

Programmi nõukogu kinnitab programmi reglemendi, selgitavad lisad, taotluse ja aruande vormid ning vastavalt vajadusele teeb ettepaneku muudatuste tegemiseks reglemendis.

Nõukogu üleasanne on jälgida, et maakondade tasandil on järgitud vastuvõtjate ja maakonda külastatavate teatrite ning külastusgruppide tasakaalu printsiipi.
Nõukogu kinnitab teatrite poolt esitatavad nimekirjad.

Programmi nõukogu

Nõukogu esimees Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare.

Triinu Aron, Eesti Tantsunõukogu
Rait Avestik, ASSITEJ Eesti Keskus
Margit Salmar, Eesti Rahvakultuuri Keskus
Mervi Vaarmann, Eesti Rahvamajade Ühing
Marika Tint, Eesti Etendusasutuste Liit

Eraldatud toetused

18.04.2024 nr 1.1-1.13/2024_16
14.03.2024 nr 1.1-1.13/2024_15
25.02.2024 nr 1.1-1.13/2024_12
08.01.2024 nr 1.1-1.13/2024_1
24.11.2023 nr 1.1-1.13/2023_27
23.10.2023 nr 1.1-1.13/2023_25
25.09.2023 nr 1.1-1.13/2023_23
19.07.2023 nr 1.1-1.13/2023_21
12.06.2023 nr 1.1-1.13/2023_19
15.05.2023 nr 1.1-1.13/2023_18
20.04.2023 nr 1.1-1.13/2023_17
09.03.2023 nr 1.1-1.13/2023_12
26.01.2023 nr 1.1-1.13/2023_5
03.01.2023 nr 1.1-1.13/2023_1
01.12.2022 nr 1.1-1.13/2022_28
26.10.2022 nr 1.1-1.13/2022_27
19.09.2022 nr 1.1-113/2022_23
16.08.2022 nr 1.1-1.13/2022_22
13.07.2022 nr 1.1-1.13/2022_21
24.06.2022 nr 1.1-1.13/2022_19
20.05.2022 nr 1.1-1.13/2022_18
20.04.2022 nr 1.1-1.13/2022_15
24.03.2022 nr 1.1-1.13/2022_13
03.03.2022 nr 1.1-1.13/2022_12
15.02.2022 nr 1.1-1.13/2022_6
20.01.2022 nr 1.1-1.13/2022_3
28.12.2021 nr 1-1/48
15.12.2021 nr 1-1/43
11.11.2021 nr 1-1/41
20.10.2021 nr 1-1/36
28.09.2021 nr 1-1/33
07.09.2021 nr 1-1/31
26.07.2021 nr 1-1/29
21.04.2021 nr 1-1/18
12.04.2021 nr 1-1/17
23.02.2021 nr 1-1/7
07.01.2021 nr 1-1/1
15.12.2020 nr 1-1/72
16.11.2020 nr 1-1/66
22.10.2020 nr 1-1/56
14.09.2020 nr 1-1/44
11.08.2020 nr 1-1/41
08.04.2020 nr 1-1/27
25.03.2020 nr 1-1/22
10.03.2020 nr 1-1/20
13.01.2020 nr 1-1/3
20.12.2019 nr 1.1-1/79
17.12.2019 nr 1.1-1/77
20.11.2019.a. nr 1.1-1/65
28.10.2019.a. nr 1.1-1/63
26.08.2019.a. nr 1.1-1/48
25.06.2019.a. nr 1.1-1/45
27.05.2019.a. nr 1.1-1/43
17.01.2019 nr 1.1-1/5
07.01.2019 nr 1.1-1/2
20.12.2019 nr 1.1-1/79
07.11.2018 nr 1.1-1/94
26.11.2018 nr 1.1-1/97
04.12.2018 nr 1.1-1/101