Foto: Renee Altrov

Folkloorifestivalide toetamine

Folkloorifestivalide toetamine

2021. aastaks toetuste taotlemine pärimuskultuuri toetamiseks on lõppenud.

Taotlusvoorud 2022. aastal läbiviidavatele tegevustele avanevad novembris 2021. Jälgi uudiseid kodulehel!

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Merike Soomets
tel: 605 2027
E-post: merike.soomets@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Folkloorifestivalide toetamise eesmärgiks on toetada Eestis toimuvate folkloorifestivalide ja -sündmuste kaudu pärimuskultuuri viljelemist, aidates kaasa pärimuse säilimisele, hoidmisele ja edasi kandmisele.

Toetatakse Eesti pärimuskultuuril põhinevate folkloori ühte või mitut alaliiki (tants, laul, muusika, käsitöö, jutuvestmine, toidukultuur) tutvustavate festivalide ja sündmuste korraldamist ning nende raames toimuvaid täiendavaid tegevusi.

Toetuse andmisel juhindub komisjon folkloorifestivalide ja -sündmuste määratlemisel CIOFF® i (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) kultuurikomisjoni poolt kehtestatud rahvusvaheliste folkloorifestivalide liigitustest: autentne folkloorifestival, seatud ja töödeldud folkloorifestival või stiliseeritud folkloorifestival.

Taotlemine

Määrus

Folkloorifestivalide toetamise tingimused ja kord

Määruse seletuskiri

Määruse seletuskiri

Taotlemise keskkond

Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteem
Palume mitte kasutada Internet Explorerit (võib esineda tõrkeid), vaid teisi brausereid

Kokkuvõtted

Folkloorifestivalide toetusprogramm 2015-2018

Foto: Renee Altrov

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Angela Arraste
Margit Kuhi
Janika Oras
Monika Tomingas
Tarmo Kivisilla