Foto: Renee Altrov

Folkloorifestivalide toetamine

Folkloorifestivalide toetamine

Taotlusvoor on avatud 01. novembrist – 01. detsembrini 2021 (k.a).

Taotlusvooru on oodatud tingimustele vastavad eesmärgistatud ja pärimusega seotud taotlused.

Toetatakse tegevusi, mis viiakse ellu 2022. aastal. Lõplik taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetusmeetme 2021. aasta eelarve oli 26 830 eurot.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Marika Kutser
tel: 600 9176
E-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Folkloorifestivalide toetamise eesmärgiks on toetada Eestis toimuvate folkloorifestivalide ja -sündmuste kaudu pärimuskultuuri viljelemist, aidates kaasa pärimuse säilimisele, hoidmisele ja edasi kandmisele.

Toetatakse Eesti pärimuskultuuril põhinevate folkloori ühte või mitut alaliiki (tants, laul, muusika, käsitöö, jutuvestmine, toidukultuur) tutvustavate festivalide ja sündmuste korraldamist ning nende raames toimuvaid täiendavaid tegevusi.

Toetuse andmisel juhindub komisjon folkloorifestivalide ja -sündmuste määratlemisel CIOFF® i (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) kultuurikomisjoni poolt kehtestatud rahvusvaheliste folkloorifestivalide liigitustest: autentne folkloorifestival, seatud ja töödeldud folkloorifestival või stiliseeritud folkloorifestival.

Taotlemine

Määrus

Folkloorifestivalide toetamise tingimused ja kord

Määruse seletuskiri

Määruse seletuskiri

Taotlemise keskkond

Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteem
Palume mitte kasutada Internet Explorerit (võib esineda tõrkeid), vaid teisi brausereid

Kokkuvõtted

Folkloorifestivalide toetusprogramm 2015-2018

Foto: Renee Altrov

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Angela Arraste
Margit Kuhi
Janika Oras
Monika Tomingas
Tarmo Kivisilla