Foto: Renee Altrov

Maakondlike ning maakondade üleste laulu- ja tantsupidude toetamine

Maakondlike ning maakondade üleste laulu- ja tantsupidude toetamine

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

2025. aasta tegevustele avaneb taotlusvoor 2024. aasta novembris.

Kindlasti tutvu abimaterjaliga hinnapakkumise koostamisel, soovitustega kestliku sündmuse korraldamisel ja tulumaksuseadusega.

Infopäeva KuM rahvakultuurinõuniku ettekanne.

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Piret Koorep
tel: 5307 4984
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on väärtustada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupeoliikumise jätkusuutlikkust maakondlike või maakondade üleste laulu- ja tantsupidude (edaspidi pidu) võimestamise kaudu.

Toetuse andmisega aidatakse kaasa UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupeo (edaspidi üleriigiline pidu) vahelisel perioodil pidude toimumisele. Toetus on mõeldud tegevustele, mis kannavad üleriigilise peoga samu väärtusi ja lähtuvad sarnastest väljakujunenud traditsioonidest. Oodatava mõjuna kasvab koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiivi (edaspidi kollektiiv) motiveeritus tegutseda järjepidevalt ning hoida üleriigilise peo traditsiooni elavana.

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni esimees Eesti Rahvakultuuri Keskuse koolitusspetsilaist Eeva Kumberg

Riin Kivinurm
Helle-Mare Kõmmus
Eino Pedanik
Kaie Tanner
Margus Toomla
Anne Uttendorf
Karel Johannes Vähi

Eraldatud toetused