Tagasi listivaatesse

Kriisiabi toetus rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele

Alates 6.oktoobrist avaneb meede, mille eesmärk on  toetada COVID-19 puhangust tingitud erakorralise abi andmist rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele nende põhitegevusega seotud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud, kompenseerimiseks. Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus.