Foto: Renee Altrov

Virumaa pärimuskultuuri toetamine

Virumaa pärimuskultuuri toetamine

Taotlusvoor 2021. aasta tegevustele on avatud
01.11.–01.12.2020.

Toetusmeetme 2020. aasta eelarve oli 67 020 eurot. Lõplik 2021. aasta taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Piret Koorep
tel: 605 2026
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Virumaa pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Virumaa eri piirkondadele omast pärimuskultuuri ja pärimuslikku elulaadi, mis annab neile identiteedi ja järjepidevuse tunde ning edendab seeläbi kultuurilist mitmekesisust ja loometegevust.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate pärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine. Samuti sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Virumaad.

Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu.

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Aivar Surva
Anne Uttendorf
Ave Paulus
Riia Tallerman
Ellen Värv
Erika Kõllo
Laila Meister
Maris Kriisa
Merle Pikhoff
Pilvi Lepiksoo
Uno Trumm
Annika Aasa