Foto: Renee Altrov

Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamine

Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamine

Taotlusvoor 2021. aasta tegevustele avaneb novembris 2020.

Taotlusvooru avanemisest ja eelarvest antakse teada Eesti Rahvakultuuri Keskuse veebilehel vähemalt 14 kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

Lisainfo
Marika Kutser
tel: 600 9176
E-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Toetuse eemärk

Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on hoida Vana-Võromaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid ja kombeid ning oskusi, tugevdada võru keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada võru keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidatakse vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses, sidudes noored esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning laiendades kohalikus kultuuris osalejate ringi, sealhulgas toetades seda soodustavaid tegevusi väljaspool Vana-Võromaad.

Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse projekti- ja tegevustoetuse eraldamise nõukogude ja komisjonide üldine töökord on kinnitatud direktori 18. jaanuari 2019 aasta käskkirjaga nr 1.1-1/4.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Ester Bardone
Riina Koolmeister
Ülo Needo
Kristi Vals
Maie Pau
Kristel Rattus
Reet Roop