Foto: Renee Altrov

Setomaa pärimuskultuuri toetamine

Setomaa pärimuskultuuri toetamine

Lisataotlusvoor pärimuskultuuri toetuseks avaneb 02.08.2021. Taotlusvooru eelarve on 11875 eurot.

Taotlusvoorud 2022. aastal läbiviidavatele tegevustele avanevad novembris 2021. Jälgi uudiseid kodulehel!

Taotlusvoor 2021. aasta tegevustele on avatud
01.11.–01.12.2020.

Toetusmeetme 2020. aasta eelarve oli 162 820 eurot. Lõplik 2021. aasta taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Marika Kutser
tel: 600 9176
E-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Setomaa pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid, kombeid ning oskusi. Tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada seto keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi säilimisele ja püsimisele elavas kasutuses, selle taastumisele, arengule ning elujõulisuse tagamisele. Oluline on just noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Setomaad.

Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu.

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Ingrit Kala
Piret Koosa
Sirli Zupping
Aarne Leima
Laine Lõvi
Ahto Raudoja
Kati Taal
Margus Timmo
Katrin Orgusaar