Foto: Renee Altrov

Saarte pärimuskultuuri toetamine

Saarte pärimuskultuuri toetamine

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

2025. aasta tegevustele avaneb taotlusvoor 2024. aasta novembris.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.

Korduma kippuvad küsimused leiad SIIT.

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Marika Kutser
tel: 600 9176
E-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Saarte pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele ja eestirootsi aladele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses, sidudes noored esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning laiendades kohalikus kultuuris osalejate ringi, sealhulgas toetades seda soodustavaid tegevusi väljaspool Saarte pärimuskultuuri piirkonda.

Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu nii saartel kui ka väljaspool saari.

 

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast.  Lisaks teavitab komisjoni, kui ta on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni liikmed

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Reet Hiiemäe
Liisi Jääts
Krista Lember
Terje Lilleoks
Meelis Mereäär
Olavi Pesti
Helgi Põllo
Mati Raal
Ene Sarapuu
Jana Stahl