Foto: Renee Altrov

Saarte pärimuskultuuri toetamine

Saarte pärimuskultuuri toetamine

Taotlusvoor avaneb  01. novembril 2021. Taotlusvoor jääb avatuks 01. detsembrini 2021 (k.a).

Taotlusvooru on oodatud tingimustele vastavad eesmärgistatud ja pärimusega seotud taotlused.

Toetatakse tegevusi, mis viiakse ellu 2022. aastal.

Toetusmeetme 2021. aasta eelarve oli 76 156 eurot. Lõplik taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.
Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Marika Kutser
tel: 600 9176
E-post: marika.kutser@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Saarte pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele ja eestirootsi aladele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses, sidudes noored esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning laiendades kohalikus kultuuris osalejate ringi, sealhulgas toetades seda soodustavaid tegevusi väljaspool Saarte pärimuskultuuri piirkonda.

Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu nii saartel kui ka väljaspool saari.

 

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab komisjoni, kui ta on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni liikmed

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Liisi Jääts
Ülo Kalm
Krista Lember
Meelis Mereäär
Carmen Ott
Olavi Pesti
Helgi Põllo
Mati Raal
Ingrid Rüütel
Ene Sarapuu