Hea lugeja!

Teie käes on kohaliku omavalitsuse kultuurikorralduse teejuht “Kultuurikorralduse mustrid. Teejuht kohalikele omavalitsustele”, mille peamiseks sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste juhid ja otsustajad. Raamatu sisu on abiks nii volikogude, valla- ja linnavalitsuste kui kultuurikomisjonide liikmetele, kes annavad oma panuse omavalitsuse poliitika kujundamisse ja suuna määramisse. Usume, et raamat on heaks abiliseks ka kõigile omavalitsuse kultuurivaldkonna töötajatele nii rahvamajades, raamatukogudes, muuseumides kui vabaühendustes.

Viimati andis Eesti Rahvakultuuri Keskus sarnase raamatu välja 1998. aastal pealkirjaga „Kohalik omavalitsus ja kultuur“. Selle aja jooksul on väga palju muutunud, ainuüksi kohaliku omavalitsuse korralduse seadus on vahepeal mitu korda muutunud. Seega ootused kultuurikorraldusele kui kogukonna elukvaliteedi olulisele kujundajale on saanud uue mõõtme. Nii tundus, et on aeg kohaliku omavalitsuse kultuurikorralduse lähtepunktid uuesti kokkuvõtvalt kirja panna.

Raamatu koostamise töörühma kuulusid lisaks Eesti Rahvakultuuri Keskuse töötajatele ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Kultuuriministeeriumi esindajate ka paljud oma valdkonda tundvad spetsialistid. Praegune raamat on eriline aga selle poolest, et see avaldatakse ka Eesti Rahvakultuuri Keskuse veebilehel digiversioonis, mida saame vajadusel täiendada, jooksvalt lisada uusi viiteid ning näiteid.

Raamat koosneb kuuest teemaplokist ning sisu on koostatud just kohaliku omavalitsuse vaatepunktist. Kuigi alateemasid on palju ja mitmesuguseid, on nad tegelikult kõik üksteisega seotud ning raamat tervikuna annab parima ülevaate kohaliku omavalitsuse kultuurikorralduse erinevatest aspektidest.

Raamatu sisu ei pretendeeri ainutõele. Teame väga hästi, et elus on kõik muutuv, ja usume, et  parima valiku omavalitsusüksuse jaoks oskavad teha otsustajad kohapeal. Raamatu sisu loomisel on kaasatud praktikuid, keda usaldame ja kes näidete abil saavad oma kirjatükiga abiks olla kultuurielu korraldamises kohalikus omavalitsuses. Seega on see raamat mõeldud kõigile, kes ühel või teisel moel kultuuriga kohalikus omavalitsuses kokku puutuvad.

Üks kõige olulisemaid juhtmõtteid Eesti ühiskonnas on olnud Jakob Hurda „suureks vaimu kaudu“, mis tähendab, et peame kõik õppima ja ennast harima, ning mis saab veel parem olla, kui seda heade praktikate kaudu teha.

Head lugemist ja teadlikku kultuurikorraldust meile kõigile!

Kalle Vister, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor

 

Oluline

  • Teksti kasutamine on lubatud üksnes Eesti Rahvakultuuri Keskuse loal
  • Trükis ilmus Eesti Rahvakultuuri Keskuse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Kultuuriministeeriumi toel
  • Raamatus kasutatud materjalid
  • Kasutatud mõisted raamatu kontekstis
  • Keeletoimetus: Välek OÜ
  • © Eesti Rahvakultuuri Keskus 2023

Foto Kaja Liivak