Hoiame elus ja liikumises

vaimset kultuuripärandit,

mis muutub ajas koos rahvaga

Muusika ikoon

Muusika

Lugude ikoon

Lood

Toidu ikoon

Toit

Käsitöö ikoon

Käsitöö

Kunsti ikoon

Kunst

Tantsu ikoon

Tants

Teatri ikoon

Teater

Keele ikoon

Keel

Kultuurikorralduse mustrid

Hoiame ja arendame eesti rahvakultuuri

Elujõulise rahvakultuuri alustalad on tugevad kogukonnad, motiveeritud ja professionaalsed eestvedajad ning rahvakultuurist huvitatud noored.

Andmebaas

Peame valdkondlikku andmebaasi. Hetkel on andmebaas uuendamisel ja see avatakse esimesel võimalusel. Seniks pöördu lisainfo saamiseks oma maakonnas töötava Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialisti poole.

Vaimse kultuuripärandi nimistu

Haldame vaimse kultuuripärandi nimistut vastavalt UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonile.

Koolitused

Korraldame rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonna koolitusi.

Toetusmeetmed

Eesti Rahvakultuuri Keskus vahendab erinevaid riiklikke toetusmeetmeid ja programme kultuuri edendamiseks.

Samuti saab erinevate toetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele,

Kultuuripoliitika

Osaleme kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil ning arendame kultuurikorralduse ja-poliitikaga seotud teemasid.

Koostöö

Pakume valdkonnas tegutsejatele igakülgset tuge ühiste eesmärkide saavutamisel. Arendame valdkonda koostöös riigiasutuste, omavalitsuste, keskseltside, mittetulundusühenduste, kõrgkoolide ja ettevõtetega.

 

LOE JA LÖÖ KAASA

Mis toimub?

Loe värskeid uudiseid ja vaata tulevaid koolitusi ning sündmusi.

LEIA INFOT JA MATERJALE

Eesti Rahvakultuuri Keskus tagab Sulle omalt poolt

Valdkonna spetsialistide toetuse. Jagame rõõmuga lisainfot koolituste, toetusmeetmete ja vaimse kultuuripärandi nimistu kohta. Võta meiega ühendust!

Koolitused

Eesti Rahvakultuuri Keskus korraldab täiskasvanute täienduskoolitust rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.

Õppetöö toimub:

  • Tallinnas, Vilmsi t 55
  • Viljandis, Leola 15a
  • erinevates maakondades.

Kursuse toimumise koht on märgitud kursust tutvustaval infolehel.

Toetused

Eesti Rahvakultuuri Keskus haldab kultuuri toetusmeetmeid, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust.

Toetust saab taotleda kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis. Taotluse saab esitada esindusõiguslik inimene või selleks volitatud inimene.

Andmebaas

Andmebaas on uuendamisel ja see avatakse esimesel võimalusel. Seniks pöördu lisainfo saamiseks oma maakonnas töötava Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialisti poole.

Vaimse kultuuripärandi nimistu

Eesti Rahvakultuuri Keskus haldab Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut.

Vaimne kultuuripärand tähendab selliseid põlvest põlve edasi antud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid, mis on kogukondadele omased ja olulised igal ajal. Seetõttu soovitakse neid teadmisi ja oskusi edasi anda ka järgmistele põlvkondadele.