Infovihikute tellimine

Vaimse kultuuripärandi infovihikutes selgitatakse ladusalt ja näitlikult vaimse kultuuripärandi mõistet, tutvustatakse maailmas vaimse pärandi hoidmiseks tehtut ja UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni sisu. Kõiki vihikuid illustreerivad vahvad pildid, mis aitavad veelgi paremini saada aimu vaimse kultuuripärandi olemusest ja kirevusest. Infovihikud valmisid UNESCOs 2009. aastal.

Eestikeelsed infovihikud valmisid UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja rahvakultuuri keskuse koostöös. Nende väljaandmist toetas ka kultuuriministeerium.

Eestikeelse väljaande süda on infovihik „Vaimne kultuuripärand Eestis“, mis räägib vaimsest pärandist ja selle hoidmisest elava pärandi näidete varal Eestis. Infovihikust saab teavet, mis on vaimne kultuuripärand, kogukonna rollist vaimse pärandi hoidmisel ja edasiandmisel, vaimse kultuuripärandi kaitsmise viisidest, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistust ja elava pärandi näidetest.

Lisainfo
Epp Tamm
telef: 5411 0363
e-post: epp.tamm@rahvakultuur.ee