Õppematerjalid aitavad käsitelda traditsioonilisi teadmisi ja oskusi ainetundides kunstiõpetusest geograafiani.

Need õpetavad märkama ja väärtustama põlvest põlve edasi antud teadmisi ja oskusi, nagu metsataimede kasutamine, videvikupidamine või kohapärimus. Eesmärk on tugevdada õpilaste sidemeid oma kodupaiga ja perekonna tavadega.

Õpetaja jaoks on nende õppematerjalide kasutamine hea võimalus tuua ainetundi vaheldust ja käsitleda õppekava läbivat kultuurilise identiteedi teemat.

Materjalid on mõeldud eelkõige üldhariduskoolidele, kuid neid saab kasutada ka huvikoolis, muuseumitunnis ja lasteaias.

Koostajateks on Eesti eri paigust pärit aktiivsed aineõpetajad. Projekti koordineeris Jane Remm Sally Stuudiost.

Vaimse kultuuripärandi töölehtede komplekt