Raamatud

Õppematerjale saab osta kohapealt ja tellida telefonil 600 9291 või e-postiga: keskus@rahvakultuur.ee

Ostetud raamatud ja plaadid saab kätte Eesti Rahvakultuuri Keskusest – Leola 15a, Viljandi või J. Vilmsi 55, Tallinn.

Soovi korral saadame tellimuse pakiautomaadi kaudu.

Erinevad väljaanded

Veebilehelt cultech.eu  leiate eestikeelsed õppematerjalid (videod, pdf failid, ppt esitlused jmt), mis tutvustavad MS Office ja Google äppe, MS Outlooki, Google otsingumootorit, kujundusprogrammi Canva ja esitlustööriista Powerpoint, võimalusi ehitada üles online-kampaaniaid ja paljut muutki. Õppematerjalide vahel on ka ülesandeid ja enesetestimise võimalusi. Lisaks leiate siit viiteid kasulikele vabavaralistele veebikeskkondadele ja muudele toetavatele allikatele, et muuta oma töö lihtsamaks ja efektiivsemaks.

Õppematerjalide kasutusjuhendi ja loetelu leiate SIIT

Veebileht koos õppematerjalidega valmis 2023  kevadel Erasmus+ projekt „Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees”  (Uuenduslikud meetodid ja IKT-kompetentsid kultuurisektori töötajatele) (CulTech) raames. Rahvusvahelise projekti käigus viidi läbi mahukas küsitlus, kultuuritöötajate digipädevuste arendamiseks töötati välja õppekava ning õppematerjalid ning viidi läbi kaks koolitust kultuurivaldkonna töötajatele ja üks kultuurivaldkonna digimentoritele. Loodi digimentorite võrgustik ning koostati nn valge raamat, ehk Digimentorite ja kultuuritehnoloogi  oskuste raamistik. Viimane on veebilehelt samuti leitav.

Kõik materjalid on tasuta ja saadaval neljas projektikeeles (sh inglise keeles).

Lisainfo
Aires Põder
tel: 5911 7900
E-post: aires.poder@rahvakultuur.ee

Teejuht kohalikele omavalitsustele