ERK õppekorralduse alused

1. Üldine info

1.1. Eesti Rahvakultuuri Keskus korraldab täiskasvanute täienduskoolitust rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.
1.2. Õppetöö toimub Vilajndis Leola 15a/1, Tallinnas, J.Vilmsi t.55 ja maakondades. Kursuse toimumise koht on märgitud kursust tutvustaval infolehel.
1.3. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Uue hooaja koolitusplaan avalikustatakse Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel jaanipäevaks ja see täieneb aasta jooksul vastavalt vajadusele.
1.4. Õpingute aluseks on õppekava.
1.5. Pikemate kursuste puhul sõlmitakse õppijatega koolitusleping, kus on ära toodud osapoolte kohustused ja õigused ning samuti kursuse eest tasumise kord.
1.6. Kursuse lõpetanu saab tunnistuse või tõendi, selleks küsitakse registreerumisvormil  isikukoodi. Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ei vahendata.

2. Koolitusele registreerumine

2.1. Kursusele saab registreeruda nii elektrooniliselt kodulehekülje kaudu või vastavalt kodulehel esitatud infole.
Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni või registreerimistähtaja saabumiseni. Kui olete juba registreerunud, kuid Teil ei ole võimalik kursusest osa võtta, palume sellest teatada niipea kui võimalik.
2.2. Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid, on korraldajatel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kursusele registreerunuid vähemalt 3 päeva enne kursuse algust.

3. Õppemaksu kehtestamine ja kursuse eest tasumine

3.1. Õppemaksu suurus kinnitatakse direktori käskkirjaga vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
3.2. Kursuste eest tasumiseks väljastab Eesti Rahvakultuuri Keskus elektroonilise arve.
3.3. Kursustel osalejatel on õigus kursuste tasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena ja saada sellest 20% tagasi juhul, kui õppekava on seotud mingi kindla kutsestandardi kompetentside arendamisega (tulumaksuseadus § 26, lg. (21)). See on märgitud õppekavas.
3.5. Juba tasutud õppemaksu ei tagastata, seda on võimalik üle kanda mõnele teisele Teile sobivale kursusele.