Tagasi listivaatesse

15. juulil avaneb Regionaalse kultuuritegevuse meede

15. juulil avaneb Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeede. Taotlusi saab esitada 15. augustini ja eelarve on 50 000 eurot.

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.