Tagasi listivaatesse

Kultuurikorraldusest maakondades ja kohalikes omavalitsustes

Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK) koostab ülevaateid ja kokkuvõtteid kultuurivaldkonna toimimisest maakondlikul ja omavalitsuste tasandil alates 2018. aastast. Tänases ühiskonnas on toimumas pidevalt muutused, mis puudutavad ka kultuuri valdkonda ja selle toimimist nii omavalitsuse kui maakondlikul tasandil. Järgnevalt väike ülevaade kultuuri toimimisest 2. jaanuari seisuga 2023.