Tagasi listivaatesse

E-kursus kultuuritöötajate digipädevuse tõstmiseks

Toetame kõigisektoris hõivatute seniste digitaalsete oskuste parandamist. Anname inspiratsiooni uute tegevuste ja väljundite leidmiseks kultuuri- ja loometegevuseks.