Tagasi listivaatesse

Kultuurikeskuste roll Euroopa kultuuri ökosüsteemis

Kes vähegi kultuurikorraldusega kokku puutub, on valdavalt kursis ka rahvamajade temaatikaga. Vähem aga teatakse, kuidas toimetatakse meie naabrite juures ja millised on nende tänased peamised kultuuripoliitilised suunad. Nõukogude perioodist väljunud kolme Balti riigi kultuuritöö korraldamise stardiplatvorm oli juba toona võrgustike näol sarnane, ometi on tänaseks tunda erisusi.

Balti riikide ühise kultuuritunnetuse rõhutamiseks saavad kolme riigi kolleegid ikka aeg-ajalt kokku ja arutavad, kuidas seada edasisi samme, seda nii ühiselt Euroopa kontekstis kui kodustes kohalikes omavalitsustes.

Nii ka tänavu 25.-26. oktoobril, mil toimus Läti Rahvusliku Kultuurikeskuse (direktor Signe Pujāte), Läti Kultuurikeskuste Assotsiatsiooni (juht Dace Jurka) ja Läti Kultuuriministeeriumi eestvedamisel kultuurikeskustele pühendatud konverents „Kultuurikeskuste roll Euroopa kultuuri ökosüsteemis“ Balti päev Riias. Eesti delegatsiooni koosseisu kuulusid esindajad Kultuuriministeeriumist (Eino Pedanik), Eesti Rahvamajade Ühingust (Reet Suurkask, Sandra Nikitin ja Gülnar Murumägi) ning Eesti Rahvakultuuri Keskusest (Urve Gromov, Anne Uttendorf ja Riin Kivinurm).