Tagasi listivaatesse

Õpime erksalt!

Mööduval aastal said meie kursustelt inspiratsiooni ligi tuhat õppijat, kes kogutud teadmisi ja oskusi on valmis omakorda edasi andma. Aitäh teile panustatud energia eest!

Kaks viimast aastat on olnud nii koolituse korraldajatele, koolitajatele kui õppijatele kannatlikkuse ja avatuse õppetundideks. Kogesime palju ebakindlust ja muutujaid, millega tuli arvestada õppima ja õpetama asudes, kuid valdav enamus kavandatud kursustest sai teoks. Kokku toimus üle viiekümne  erineva pikkusega kursuse, millest peaaegu pooled olid nii olude sunnil kui parema ligipääsetavuse huvides veebis.