Tagasi listivaatesse

Võrukeelne uudistesaade “Vahtsõmbat Võromaalt!”

Keele ja kultuuri säilimise seisukohalt on Eesti Rahvusringhäälingu töö murdekeelsete uudiste edastajana tänuväärne ning saadete jätkamine hädavajalik. Keel pole pelgalt igapäevane suhtlemisvahend, vaid kogemuste ja teadmiste edasiandmise võimalus. Murdekeel on hindamatu keeleallikas, mis avardab meie kirja- ja kõnekeelt ning silmaringi.

„Maailmas on vähe rahvaid ja keeli, mis oleksid murrete poolest nõndavõrd õnnistatud kui eesti keel,” on öelnud Eesti ning Mulgi luuletaja Nikolai Baturin.