Foto: Pixabay

Tähenduslikud elusündmused – kombed ja rituaalid: sünni tähistamine (koolitus lükkub edasi)

Koolitusest lähemalt

Sisu

Inimese elu nii indiviidina kui kogukondlikult koosneb erinevatest etappidest, oleme pidevalt millegi lävepakul. Koolitusel, kus fookuses sünniga seotud tähendused kombed; uuritakse tähenduslike sündmuste tagamaid ja kombeid ning räägitakse  sellest, kas ja mil moel on need tänapäeval kasutusel. Käsitletavad teemad annavad võimaluse ka praktikutel  (omavalitsuste kultuuri- ja haridustöötajad, perekonnaseisuametnikud) oma kogemusi vahetada.

Sihtgrupp

Sündmuste korraldajad ja tseremooniate läbiviijad, teised huvilised

Kestus ja aeg 

NB! Koolitus on edasi lükatud, uue toimumisaja teatame. Jälgige meie kodulehte.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • omab ülevaadet inimese eluringi sünni ja sünni tähistamisega seotud pärimuslikust kombestikust, rituaalidest, nende tähendustest ja muutumisest ajas;
  • oskab kombeid ja rituaale seostada oma eluga;
  • kasutab koolituselt saadud teadmisi igapäevaelus nii perekonnas, töös kui kogukonnas laiemalt.

Koolitajad

Mälu- ja teadusasutuste töötajad, praktikud

Osalustasu

110 eurot (kaks päeva)

Lisainfo

Epp Tamm
vaimse kultuuripärandi spetsialist
Eesti Rahvakultuuri Keskus
tel 5411 0363
e-post epp.tamm@rahvakultuur.ee