Tagasi listivaatesse

Võrumaa rahvakultuurispetsialistina on tööl Aigi Pall

Alates 2. maist töötab Eesti Rahvakultuuri Keskuse Võrumaa rahvakultuurispetsialistina Aigi Pall. Maakondade rahvakultuurispetsialisti põhiülesanne on rahvakultuuri ja vaimse pärandi väärtustamine, hoidmine ja edendamine arvestades paikkondlikku eripära; valdkondlike koostöövõrgustike toetamine ning osalemine kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul tasandil oma pädevuse piires.