Tagasi listivaatesse

Õppematerjalid kultuuritöötajate dipädevuse tõstmiseks

2023. aasta kevadel valmisid tänuväärsed materjalid kultuuritöötajate jaoks, mis aitavad tõsta digipädevust ja samaks on toetavaks abimaterjaliks nende igapäevatöös.

Kõik materjalid valmisid Erasmus+ projekti „Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees”  (Uuenduslikud meetodid ja IKT-kompetentsid kultuurisektori töötajatele) (CulTech) raames. Rahvusvahelise projekti käigus viidi läbi mahukas küsitlus, kultuuritöötajate digipädevuste arendamiseks töötati välja õppekava ning õppematerjalid ning viidi läbi kaks koolitust kultuurivaldkonna töötajatele ja üks kultuurivaldkonna digimentoritele. Loodi digimentorite võrgustik ning koostati nn valge raamat ehk Digimentorite ja kultuuritehnoloogi  oskuste raamistik. Kõik materjalid on tasuta ja saadaval neljas projektikeeles (sh inglise keeles).