Tagasi listivaatesse

Harjumaa rahvakultuurispetsialistina alustas tööd Sandra Nikitin

15. jaanuarist alates töötab Eesti Rahvakultuuri Keskuse Harjumaa rahvakultuurispetsialistina Sandra Nikitin. Maakondade rahvakultuurispetsialisti põhiülesanne on rahvakultuuri ja vaimse pärandi väärtustamine, hoidmine ja edendamine arvestades paikkondlikku eripära; valdkondlike koostöövõrgustike toetamine ning osalemine kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul tasandil oma pädevuse piires.