Tagasi listivaatesse

Pärnumaa rahvakultuurispetsialistina alustas tööd Riio Antson

6. novembrist alates töötab Eesti Rahvakultuuri Keskuse Pärnumaa rahvakultuurispetsialistina Riio Antson. Maakondade rahvakultuurispetsialisti põhiülesanne on rahvakultuuri ja vaimse pärandi väärtustamine, hoidmine ja edendamine arvestades paikkondlikku eripära; valdkondlike koostöövõrgustike toetamine ning osalemine kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul tasandil oma pädevuse piires.