Tagasi listivaatesse

Kuidas huvikaitse kultuurivaldkonna vabaühendusi aitaks?

Asukoht: veebis

Huvikaitset rakendades on kultuurivaldkonna vabaühendused organiseeritud ja arvestatavad koostööpartnerid otsustuskogudele ja poliitikakujundajatele nii kohalikul kui riiklikul tasandil.