Tagasi listivaatesse

Ülevaade toimunud koolitustest

Koolitusosakond pakub rahvakultuuri valdkonnas töötavatele spetsialistidele mitmekesiseid võimalusi tööalaseks enesetäiendamiseks ja laiemale huviliste ringile kultuuripärandi alaseid koolitusi. Väärtustame innovatsiooni traditsioonis ning  koostööd  õpivõimaluste loomisel.