Tagasi listivaatesse

Tallinna rahvakultuurispetsialistina alustas tööd Astrid Väizene

11. septembrist alates töötab Eesti Rahvakultuuri Keskuse Tallinna rahvakultuurispetsialistina Astrid Väizene.

Maakondade sh Tallinna rahvakultuurispetsialisti põhiülesanne on rahvakultuuri ja vaimse pärandi väärtustamine, hoidmine ja edendamine arvestades paikkondlikku eripära; valdkondlike koostöövõrgustike toetamine ning osalemine kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul tasandil oma pädevuse piires.