Tagasi listivaatesse

Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse infopäev

2021. aastal kehtestati laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeede, mille eesmärgiks on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum kontakttunni tasu ning luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne). See aitab korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.