Tagasi listivaatesse

Aprillis jätkusid sisukad koolitused

Jõgevamaal kogunesid 5. aprillil Lustiverre kultuurimajja 21  kultuurivaldkonna töötajat koolitusele  „Korrektne dokumendihaldus“.  Koolitaja Janne Kerdo andis ülevaate teabehalduse korralduse alustest ja valdkonda reguleerivatet õigusaktidest ning arhiivitöö põhimõtetest. Õppijad tutvusid töökorralduslike juhistega ning said teadmisi, kuidas luua korrektset dokumenti. Tagasiside oli väga positiivne. Kiideti rõõmsameelset ja selge keelega lektorit ning sisukat teemavalikut koos praktiliste näidetega. Küsimusele, mis oli kõige kasulikum, mida koolituselt saadi, vastati, et kõik oli kasulik – lisaks täiesti uutele teadmistele oli hea tõdeda, et osa tehtust on ka õigesti korraldatud.