Tagasi listivaatesse

Startis kohaliku omavalitsuse kultuurijuhtide arenguprogramm

Kaks aastat tagasi Eesti Rahvakultuuri Keskuse (ERK) eestvedamisel korraldatud rahvakultuuri valdkonna koostööseminaril koorus ühe edasiarendamist vajava teemana välja kohalike omavalitsuste (KOV) kultuurijuhtide (linna- ja vallaametnik, spetsialist) koolitus. Sealsamas moodustus initsiatiivgrupp (Kalle Vister, Urve Gromov, Eeva Kumberg, Piret Koorep (ERK); Kädi Koppe, Krista Dreger (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Reet Suurkask (Eesti Rahvamajade Ühing) ja Evelin Härm (KOV esindaja), kes hakkas koolitusprogrammi väljatöötamisega tegelema. Töögrupiga liitusid ka Kultuuriministeeriumi (KuM) nõunikud Karin Närep, Eino Pedanik, Mihkel Kaevats, Katre Väli. Arenguprogrammi väljatöötamisel said oluliseks alusmaterjaliks Rahandusministeeriumi tellitud uuringu „KOV kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs“  tulemused.